Het service design traject bestaat uit 4 stappen:

Search.jpg

1. ONDERZOEKSFASE

Tijdens deze eerste stap van dit traject wordt onderzocht wat de noden op vlak van dienstverlening zijn. Service design bureau Made gaat bij deze stap in dialoog met de burgers, de medewerkers van de gemeente, het managementteam en de mandatarissen. Tijdens de maand december vinden 25 interviews plaats en observeert het team van Made gedurende 2 dagen onze manier van werken aan de loketten (op 11.12.2015 en 15.12.2015). Op die manier brengt Made de huidige dienstverlening in kaart. Tijdens deze observaties krijgen ook de medewerkers de kans om vanuit hun standpunt en ervaring de dienstverlening te evalueren. 

Ook de gemeentelijke website wordt op zijn gebruiksvriendelijkheid getest.

Tot slot gaan we 'gluren bij de buren', m.a.w. we brengen een plaatsbezoek aan enkele gemeenten om uit hun best practices te leren.

 

radertjes-en-poppetjes.jpg

2. CONCEPTFASE

De inzichten die werden verkregen in de onderzoeksfase worden, tijdens de conceptfase, omgezet tot inspiratie. Dit gebeurt in 4 workshops gericht op 4 thema's: People, Proces, Digitaal en Infrastructuur. Omdat co-creatie een belangrijke aspect is, betrekken we hierbij ook de medewerkers. We laten hen mee nadenken en willen op die manier nieuwe inzichten naar boven halen. Tijdens de 4 workshops laten we de inspiratie de vrije loop.

validatiefase.jpg
SymboolRapport.png

3. VALIDATIEFASE

In de validatiefase werden de resultaten uit de conceptfase gevalideerd bij de burgers en medewerkers.

De ideeën voor een verbeterde website en e-loket werden afgestemd met een selectie van burgers en de voorstellen voor de herindeling van de benedenverdieping werd afgestemd met de medewerkers. Op basis hiervan konden de plannen verder verfijnd worden.

4. RAPPORTAGEFASE

In de rapportagefase werd een overzichtsrapport uitgewerkt met alle bevindingen en adviezen van het MadeinAsse project.

De resultaten hiervan worden voorgesteld aan het college om de visie en plannen te realiseren.