In dialoog met de burger

Op 1 december nodigden we 17 burgers  in het gemeentehuis  uit. Gedurende 3 uur discussieerden we over hoe een goede dienstverlening eruit moet zien, wisselden we ervaringen uit over de huidige dienstverlening van de dienst burgerzaken en de technische dienst, en  analyseerden we de website en het e-loket .


Op plaatsbezoek in Lier

Op 14 januari 2016 bezochten we het stadskantoor van de stad Lier aan de Dungelhoeffsite. De stad telt ongeveer 34 000 inwoners en is dus heel goed vergelijkbaar met Asse. Lier, trok enkele jaren geleden in in een gerenoveerd en uitgebouwd administratief centrum. Daar bevindt zich zowel de politie, het sociaal huis als het administratief centrum. Ze werken er enkel op afspraak. 


Op plaatsbezoek in Mechelen

Mechelen crop.jpg

Na het bezoek aan Lier trokken we richting Mechelen voor een bezoek aan het Huis van de Mechelaar. De combinatie van onthaalbalie, snelloket en de loketten op afspraak zorgt voor een vlotte dienstverlening. Besprekingen die iets meer privacy vereisen, vinden in Mechelen plaats in een afzonderlijke besprekingsruimte. Het KlantContactCentrum beantwoordt de vragen die telefonisch of via e-mail worden gesteld. Tot slot introduceert Mechelen als eerste lokale overheid het 'nieuwe werken'. Medewerkers hebben geen vast loket of bureau, en kunnen (als de taak het toelaat) thuiswerken.


Op plaatsbezoek in Houthalen-Helchteren

NAC houthalen crop.jpg

Op 19 januari 2016 werd het Nieuw Administratief Centrum (NAC) van Houthalen-Helchteren onder de loep genomen. De ecologische nieuwbouw geeft een plaats aan de administratieve diensten, de bibliotheek met toerismebalie, het werkliedendepot, de politie, het vredegerecht en het kinderdagverblijf. Door andere functies in het gemeentehuis onder te brengen, maakt dit gebouw ook deel uit van de gemeenschap. De site biedt immers ook ruimte aan private initiatieven (zoals KMO's, een horeca-zaak) én aan wonen. 


Analyse van website en e-loket

Zowel de burgers tijdens het dialoogmoment als Made deden een analyse van de huidige website en e-loket. De onderstaande afbeeldingen geven een overzicht van de belangrijkste kenmerken en opportuniteiten.